Tuesday, April 13, 2004

تا به حال چیزی راجع به Dog Day شنیده اید؟

سلام یک Dog Day به صورت زیر می باشد:
- اول صبح ساعت 5:30 از خواب بلند میشوید چون فکر می کنید کمی زود است احتمالا دوباره می خوابید!
- ساعت 7:10 دوباره از خواب بلند میشوید با این تفاوت که 7:30 باید در دانشکاه باشید و الا استاد آزمایشگاه فیزیک برای شما غیبت خواهد زد!(خدا لعنت کنه هر چی استاد زنه! بلا نسبت البته!)
- سریع لباس می پوشید که از منزل خارج شوید پس از یک رانندگی سریع به اتوبان میرسید و چون امروز اولین روز تشدید مقررات راهنمایی هست در ابتدای ورورد به اتوبان به علت نبستن کمر بند پلیس شما را متوقف میکند.
- پلیس مورد نظر با آرامش خاصی برگ جریمه را پر میکند و برگه ای به دست شما میدهد که موارد ارشادی در آن است!
- اکنون ساعت 7:24 می باشد و شما چیزی در حدود 500 متر از منزل دور شده و 25 کیلومتر دیگر در پیش رو دارید!
- اتوبان از پلیس موج می زند و شما نمی توانید با سرعت همیشگی! رانندگی کنید!
- ساعت 8:00 به دانشگاه می رسید و غیبت می خورید!
- ساعت 10:30 دوباره به منزل می رسید (این وسط هم یک سری گند کاری انجام میشود که چون داستان طولانی می شود شرمنده !)
- کلید را به در میاندازید و اولین چیزی که جلب توجه میکند قبض تلفن است که مبلغ نجومی در آن ذکر شده (این مورد را در کنار تحدیدات روز افزون Dady بگذارید!)
- نون هم تموم شده باید رفت نانوایی!
- این فعلا تا ظهر امروز حالا تا شب اگه مورد جدیدی بود عرض میکنم
گولی پسر (با پسوند خوش شانس!)

No comments: