Tuesday, April 6, 2004

خوب! خوبه!

تهدیدات تاثیر داشت. فعلا فقط محمد علی مونده که همچنان وقعی به دعوتنامه ما ننهاده!!! ;)

همه تقریبا ثبت نام کردن. مطلب هم فرستادن. تند تند مطلب بفرستید. مثل من.

سارا من اون متن رو هم درست کردم. والا حرف چاخان و اینها نبود فقط درست یادم نبود بعد هم که یادم آمد تنبلی اجازه نداد!!

من انشاا... نظر خواهی رو هم راه می اندازم که دیگه تو پست ها، برای مطالب همدیگه نظر ندیم!!

فردا آخرین روز برای پیشنهاد اسم وبلاگ و متن معرفی وبلاگ هست. زود بجنبید. با مسئولین مربوطه تماس بگیرید.

No comments: