Thursday, April 8, 2004

تغییرات جدید چطوره؟

هرکی دوست نداره هر یک از مشخصاتش این کنار باشه بگه که بردارم.
مونا هم که فعلا جا خالی کرده و گفته نمی تونه اسم برای وبلاگ انتخاب کنه!!
از معصومه هم تا این لحظه فعلا خبری نیست.

یه نکته دیگه اینکه:
تعداد اعضا زیاد شده. فعلا عضو گیری جدید رو متوقف می کنیم تا بعد. اعضا همین ها هستند که اسمشون این کناره.

No comments: