Wednesday, December 29, 2004

2005

1- به دلایلی بد جور دماغ مبارکمان سوزیده است. یه چند روز که گذشت جنبه ام واسه اینکه بهم بخندین رفت بالا، براتون تعریف می کنم، بخندیم!

2- طرفهای ما که از درخت کریسمس و این چیزا خبری نیست اما اونیکه تو بلوار ناهید دیدم خیلی با حال بود، هم خیلی گنده بود هم پر ازآویزونیای جینگیل وینگیل.
دلم هم درخت کریسمس می خواد هم برف می خواد هم اسکروچ!!

3- ورژن 2004 که لیموترش بود. شواهد نشون میده دوهزارو پنجش جوجه تیغیه. بازم تا خدا چی بخواد.

No comments: